ලේ දන්දීමේ කදවුර - 2014

අලවතුගොඩ සහ ‍බෝගහකුඹුර අභය දාන සමිතිය මගින් දෙවන වරට පවත්වනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ කදවුර සාර්ථක ලෙස 2014 ජූනි මස 08 වන දින අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි. 

මීට පෙර වසර වලදී ලේ දන්දීමේ වැඩසටහන්, ගවයන් නිදහස් කිරීමේ වැඩසටහන් ආදිය මෙම සංගම මගින් පවත්වා තිබිණ.

Read more: ලේ දන්දීමේ කදවුර - 2014

වාර්ෂික ලේ දන්දීමේ පිංකම - 2014

බෝගහකුඹුර අලවතුගොඩ අභය දාන සංගමය මගින් දෙවන වරට සංවිධානය කරනු ලබන ලේ දන්දීමේ පිංකම මෙවරත් 2014 ජූනි මස 8 වන දින අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේ දී පැවැත්වේ.

 

ඔබ සැමට ආරාධනා...

අලවතුගොඩ දන්සැල

අලවතුගොඩ එක්සත් තරුණ සමිතිය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ දන්සැල 2014 වෙසක් පුර පසලොස්වක පොහොය දින අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය ආසන්නයේ පැවැත්විනි. ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල මගින් සංවිධානය කල දන්සැල වෙසක් පොහොය දිනටය පසු දින පවත්වනු ලැබීය. Read more: අලවතුගොඩ දන්සැල

සංවත්සර පිරිත් පිංකම

අලවතුගොඩ එක්සත් සුභසාධක සමිතිය මගින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සංවත්සර පිරිත් පිංකම සහ සංඝගත දක්ෂිනාව 2014 අප්‍රේල් මස 19 සහ 20 දෙදින තුල අලවතුගොඩ එක්සත් සුභසාධක සමිති පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විය. පෙර වසර වලදී දෙසැම්බර් මස පැවති මෙම වාර්ෂික පිංකම මෙවර අප්‍රේල් මස පැවැත්වීම විෂේශත්වයක් විය. Read more: සංවත්සර පිරිත් පිංකම

දැන් බලනවා

We have one guest and no members online

හොම්බ පොතේ අපි

ඇස ගිය තැන්

DSC01243.jpg