ලේ දන්දීමේ කදවුර - 2015

බෝගහකුඹුර අභයදාන සංගමය පොසොන් පොහොය වෙනුවෙන් 3 වන වරටත් සාර්ථකව සංවිධානය කරනු ලැබූ ලේ දන්දීමේ කදවුර ජූනි මස 18 වන දින අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානයේදී පැවැත්විණි.

 

ලේ දන්දීමේ පිංකම

බෝගහකුඹුර අභයදාන සංගමය විසින් තෙවන වතාවට පවත්වනු ලබන ලේ දන්දීමේ කදවුර 2015 පොසොන් මස 18 වන දින අලවතුගොඩ විහාරස්ථානයේදී පැවැත්වේ.

සංවත්සර පිරිත් පිංකම - 2015

අලවතු‍ගොඩ එක්සත් සුභසාධක සමිතිය මගින් සෑම වසරක දීම පවත්වනු ලබන සංවත්සර පරිත්‍රාණ ධර්ම ‍දේශනය සහ සංෂගත දක්ෂිණාව 2015 මැයි මස 15 සහ 16 ‍දෙදින අලවතු‍ගොඩ ප්‍රජා ශාලා‍වේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

 

2015 ‍වෙසක්

2015 වස‍රේ ‍වෙසක් උත්සවය ‍‍‍වෙනු‍වෙන් වි‍ශේෂ ආගමික වැඩසටහන් රැසක් ‍මෙවර අලවතු‍ගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථාන‍යේදී ‍මෙවරත් පැවැත්විය. ඒ අතර අ‍ලෝක පූජාව සහ දිනපතා පැවති ‍වි‍ශේෂ ‍බෝධි පූජා පිංකම් වි‍‍ශේෂ ‍වේ.

දැන් බලනවා

We have 18 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

fvfvf.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය