අලවතුගොඩ.කොම් දස වසරයි

2006 වසරේ දී ශ්‍රී ලාංකික ග්‍රාමයක් වෙනුවෙන් නිර්මාණය කල පළමු වෙබ් අඩවිය www.alawathugoda.com ලෙස එළිදකින්නට අපට හැකිවිය. වසර 10 කට පෙර අන්තර්ජාලය දුලබ වූ අවස්ථාවක ගමක් වෙනුවෙන් මෙවන් නිර්මාණයක් කිරීමට හැකිවීම අප ලැබූ භාග්‍යයකි. අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාමය කේන්ද්‍ර කරගණිමින් ආරම්භ වූ මෙම වෙබ් අඩවිය අදවන විට විශාල පිරිසක් ගමේ තොරතුරු බලාගැනීමට භාවිත කරන්නක් වී ඇතග 2006 වසරේ සිට පුරා වසර 10 ක් ගමේ විවිධ තොරතුරු අන්තර්ජාලයට එක් කරන්නට අපිට හැකිවිය.

මෙවන් ගමනක් පැමීණීමට විහාරාධිපති පූජ්‍ය උඩුවර ධම්මවිසුද්ධි හිමියන් සහ වැවතැන්න විමලානන්ද හිමියන්ගෙන් නොමද සහයෝගයක් ලැබීය.


ගතවූ වසර 10 තුල අප සමග රැදී සිටි ඔබට තුති....

දැන් බලනවා

We have 12 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

fvfvf.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය