බෝගහකුඹුර පොලීසිය අලවතුගොඩ ගම්මානයට

ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ 480 වන පොලිස් ස්ථානය ලෙස බණ්ඩාරවෙල පොලිස් කොට්ඨාසයේ තවත් පොලිසියක් ලෙස බෝගහකුඹුර නව පොලිස් ස්ථානය  පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  2017.04.22 වන දින අලවතුගොඩ දී විවෘත කරන ලදී. මෙම පොලිසිය මගින් ග්‍රාම සේවා වසම් 15 කට සේවා සැලසේ. පොලිසිය ආරම්භයත් සමගම පොලිස් සංගීත කන්ඩායමේ මෙහෙයවීමෙන් සංගීත සංදර්ශණයක්ද පැවැත්විය.

ආශ්‍රිත ලිපි - https://www.police.lk/index.php/special-events-/2566-2017-04-22-16-47-32බෝගහකුඹුර පොලිසිය අලවතුගොඩ ගමෙහි ඉදිකිරීමත් සමග ප්‍රදේශයේ විශාලතම රාජ්‍ය ආයතනයක් අලවතුගොඩ ගමට පැමිණ ඇත. මෙම පොලිසියට බෝගහකුඹුර, බොරලන්ද සහ ගුරුතලාව නගරයන් අයත් වේ. ගුරුතලාව හිගුරුගමුව දක්වාත්, රත්කරව්ව කිරින්ද පාලම දක්වාත්, කලබුලුලන්ද දක්වාත් වූ ප්‍රදේශය මෙම පොලිසියට අයත්වේ. 


 

දැන් බලනවා

We have 8 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

fvfvf.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය