අලවතුගොඩ වෙබ් අඩවිය 11 වන වසර සමරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මානයක් වෙනුවෙන් බිහිවූ පලමු වෙබ් අඩවිය හෙවත් අලවතුගොඩ.කොම් (WWW.ALAWATHUGODA.COM) වෙබ් අඩවිය සිය 11 වන වසර පසු කරමින් සිටිනවා. වසර 11 ක කාලයක් නොනැවතී ගමන් කල අප හා සිටි ඔබට තුති..

 

 

දැන් බලනවා

We have 32 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01180.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය