අලවතුගොඩ වෙබ් අඩවිය 11 වන වසර සමරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගම්මානයක් වෙනුවෙන් බිහිවූ පලමු වෙබ් අඩවිය හෙවත් අලවතුගොඩ.කොම් (WWW.ALAWATHUGODA.COM) වෙබ් අඩවිය සිය 11 වන වසර පසු කරමින් සිටිනවා. වසර 11 ක කාලයක් නොනැවතී ගමන් කල අප හා සිටි ඔබට තුති..

 

 

දැන් බලනවා

We have 3 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC00867.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය