කිරිදි ඇල

පටිටි‍පොලට ඉහල ‍හෝටන්තැන්න ජාතික ව‍නෙ‍ා්ද්‍යාන‍යේ සිට වැලිමඩ ‍ගොවි බිම් දක්වා ජලය ‍ගෙනයන මිනිසා විසින් නිර්ම‍‍ාණය කරන ලද අපූර්ව ඇල මාර්ගයක් අලවතුගොඩ ගම්මානය අසබඩ පිහිටා ඇත. මෙය කිරිදි ඇල ‍ලෙසින් හැදින්‍ ‍වේ. ‍පට්ටිපොල ප්‍රදේශයේ පහත් බිමක සිට උස් ස්ථානයක් හරහා වැලිමඩ දෙසට ජල‍ය ගමන් කරවීම අතීතයේ ගම් වැසියනට තිබූ අභියෝගයකි. මෙම අභියෝගය ජය ගනිමින් පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථානය ට යටින් කිතුල් උල් භාවිත කරමින් නිර්මානය කල භූගත ඇල මාර්ගය විශ්මය ජනකය. අදටත් මෙම ජලකද මගින් වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ ගොවීන් සිය ගනනක් සරු අස්වනු ලබන්නේය.

පට්ටිපොල දුම්රිය ස්ථානය අසල ඇති උමගෙහි කෙළවර

දැන් බලනවා

We have 4 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

IMGP0924.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය