නාස්දන්ඩ කන්ද

අලවතු‍ගොඩ ගම ආසන්න‍යේ පට්ටිපොල දෙසට වන්නට වූ නහයක හැඩ‍යෙන් හා ඇත් ‍හොඩක හැඩ‍යෙන් වූ අපූරු කදු ද්විත්වය නාස්දන්ඩ කන්නද නම්‍ ‍වේ. මෙම කන්ද උඩමාල කන්ද තරම් උස් නොවුනත් ඉත‍ා අපූරු අලංකාරයක් පෙන්නුම් කරයි. කදු ද්විත්වයකින් සමන්විත මෙම ස්ථානය අධිරාජ්‍යවාදී සමයේ සිට විවිධ දේ සදහා යොදාගත් බවට සාක්ෂි පවතී. 

නාස්දන්ඩ කදුමුදුනේ සිට බදුල්ල, නුවරඑළිය, මොනරාගල ආදී දිස්ත්‍රික්ක වල විශාල භූමි ප්‍රදේශයක් දැකගත හැක. අතීතයේ දී මෙම ප්‍රදේශ පාලනය කල සුදු ජාතිකයින් විසින් පරිසර සිරි නැරඹීම සදහා වේදිකාවක් ඉදිකර තිබූ බවද ගම්මු පවසයි. 

ශ්‍රී ලංක‍ාවේ අපූර්වතම දුම්රිය බිංගයක් වන පට්ටිපොල 18 වන බිංගය ගමන්කරන්නේ ද මෙම කන්ද ඔස්සේ වීම විශේෂත්වයකි.

 

නාස්දන්ඩ කන්ද

 

කදුමුදුනට පෙනෙන චමත්කාරය

 

අංක 18 බ්ංගය කන්ද හරහා ගමන් කරන අයුරු

දැන් බලනවා

We have 13 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC00854.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය