හඳ බා‍ගේ කන්ද

අලවතු‍ගොඩ ගම ආසන්න‍යේ පිහිටා ඇති විශාල කදු ගැටය උඩමාල කන්ද ලෙස හැදින්වේ. මෙම උඩමාල කන්ද පාමුල උඩමාල කන්දේ සුන්දරත්වය තීව්ර කරන අපූරු කදුගැටයක් දක්නට ලැබේ. මෙම කදුගැටම ගෝලාක‍ාර වන අතර ගෝලයේ කොටසක් කන්ද තුල ගිලී පවතී. සදක හැඩය ගන්නා නිසා හඳ බා‍ගේ කන්ද යන නාමයෙන් හදුන්වන මෙම කන්ද ඉතා සුන්දරය. උඩමාල කන්ද තරණය කරන්නකුට මෙම කදු ගැටයට පැමීනීම අනිවාර්‍ය වේ. මන්ද උඩමාල කන්දට පිවිසෙන අඩි පාර පිහිටා ඇත්තේ මෙම කන්ද ආසන්නයෙන්. මෙම කන්දෙහි විශේෂත්වය වන්නේ තෘණ වර්ග බහුලව පැවතීමත් ගස් අඩුවීමත්ය. ඉත‍ා විශාල භූමි භාගයක් දැකගත හැකි මෙම කදු මුදුන ආසන්නයේ ඒක දේශික ශාකයක් වන මහරත්මල් විශාල වශයෙන් දැකිය හැක.

 

ඈතට පෙනෙන උඩමාල සහ හඳ බා‍ගේ කන්ද

 

උඩමාලේ කන්දට පෙණෙන හඳ බා‍ගේ කන්ද

දැන් බලනවා

We have 15 guests and one member online

  • SuzanneSor

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01180.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය