සුන්දර දියවැටෙනැල්ල

Diyawatanalla waterfall

අලවතුගොඩ ගමට උරුමවූ සුන්දර සහ සිසිල් පරිසරයේ අපූර්වතම ස්ථානයක් වන්නේ සුන්දර දියවැටෙනැල්ල යි. දියවැටෙනැල්ල යනු ගම හරහා ගමන් කරන ඔය හෙවන් ජල පහර විශාල ගල් පවුරකින් පහලට වැටීමෙන් සෑදෙන දිය ඇල්ලයි. මෙම දිය ඇල්ල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය අමුන යන නමින්ද හදුන්වයි. ඊට හේතුව වන්නේ දියඇල්ලට ඉහලින් යොදන ලද බැම්මකින් රත්තනේ පෙදෙසට ජලය සැපයීමයි. දියවැටෙනැල්ල දිය ඇල්ල එම ස්ථානයේ පහලින්ම පිහිටා ඇති අතර ඊට ඉහතින් කුඩා දිය ඇල්ලක් සහ අතීතයේ මහ වල ලෙසින් හැදිනිවූ ජල තටාකය පවතී.

Alawathugoda mahawala

අතීතයේ මහවල නම් ස්ථානය ඉතා ගැඹුරු අතර දිය නෑමට බොහෝදෙනා මෙම ස්ථානය භාවිතා කර ඇත. මහ වල නම් ස්ථානයට ඉහලින් අලංකාර නාන තොටුපලක් සහ ගල් බේසම් පවතින අතර ඒවා මනා සුන්දරත්වයක් මෙම ස්ථානයට ලබාදේ. අලවතුගොඩ ගමෙහි ඇති දිය ඇලි වලින් සුන්දරම දියඇල්ල වන්නේ දියවැටෙනැල්ල දියඇල්ලයි.

 

 

 

අන්තර්ජාලයේ ඇති ලිපි - http://amazinglanka.com/wp/diyawetenella-falls/

දැන් බලනවා

We have 6 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01180.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය