අලවතුගොඩ ඉතිහාසය

අලවතුගොඩ ගමේ ඉතිහාසය

අලවතුගොඩ යනු වැලිමඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටි වැලිමඩ නගරයේ සිට කිලෝමීටර 15 ක් පමණ දුරින් පිහිටි ගමකි. මෙම ගම් පිළිබද විවිධ තොරතුරු සොයා ගාමේදී ගමේ ඉතිහාසය පිළිබද කරුනු දැනගත හැකි විය. මෙම ඉතිහාස තොරතුරු ලබා දුන්නේ විශ්‍රාමික පාඨශාලාචාර්ය මුතුබණ්ඩා රාමානායක මහත්මා විසිනි. 

1750 කාල සීමාවේ රජකල දෙවන රාජසිංහ රජත්‍රමාගෙන් පසු කාලයේදී හාරිස්පත්තු‍වෙන් මිනිසුන් මෙම ප්‍රදේශයට පැමිණි බව සදහන් වේ. ඔවුන් පැමිනෙන විටත් මෙම ප්‍රදේශ තුල ජනාවස පිහිටා තිබුන බවට සාධක හමුවේ. අලවතුගොඩ ගමට ඉහලින් යොධයෙකු මෙන් නැගී සිටින උඩමාල කදුකර ප්‍රදේශය තුල ඇතුන් සිටි බවද එම ඇතුන් ගමන් කල ඇත්මග නම් මාර්ගයක් ද දැක ගත හැකි වේ. නමුත් අද වන විට අලියෙකු වත් එම කදු ප්‍රදේශය තුල දැකගත නොහැක. තවද මොනර මරාපු උල්පත නම් ප්‍රදේශයක් ද මෙම ගම ආශ්‍රිතව පැවතී ඇත. මෙම ගමෙහි නම අලවතුගොඩ ලෙස හදුන්වන අතර අද දවස වනවිට එම නමෙහි අර්ථය මනාවට විදහා දක්වමින් අර්තාපල් වතු විශාල ප්‍රමානයක් මෙම ගම තුල පවතී. නමුත් මෙම නම නිර්මාණය වූ කාලයේදී එසේ නොපැවති අතර නුවර ප්‍රදේශයේ අලවතුගොඩ නම් ගමකින් පැමිණි පිරිසක් නිසා මෙම නම් ගමට භාවිත වූවේ යැයි සදහන් වේ.

1818 වසරේ දී වෙල්ලස්ස කැරල්ල මෙම ප්‍රදේශය තුලත් ව්‍යාප්ත වූ අතර නරබූටාගල (වර්ථමාන උඩමාල කන්ද) සහ අලකොලගාල (වර්ථමාන නාස්දන්ඩ කන්ද) ලෙස ස්ථාන දෙකක මිනිසුන් සිටි බවත් ගම්මුන් පවසයි. අතීතයේ හීං කිරිබණ්ඩාගෙ පරම්පරාව, මහ කිරිබණ්ඩගේ පරම්පරාව, රත්තනේ පරම්පරාව ලෙස පවුල් සිටි අතර යුග කිහිපයකට පසු පන්සලකොටුව, රත්තනේ, ගොරඩ්යගොල්ල ලෙස එම පවුල් අදටන් දැකිය හැක. මෙයින් රත්තනේ පවුල ගැන වැඩි තොරතුරු සොයාගනීමය හැකි වූයෙන් ඒ පිළිබද සදහන් කරමි.

රත්තනේ පරපුරෙහි මුල්ම පුරුක රත්තනේ රාල සහ රත්තනේ පුංචිරාල යන සහෝදරයන් දෙදෙනා වෙයි. මෙයින් පුංචිරාල විවාහ නොවී පන්සලක ජීවත් විය. ඔහුගේ ඉඩකඩම් සියල්ල පන්සලකට පූජා කර තිබිණි. රත්තනේ රාලගේ දරුවන් අප්පුරාල හා හීං හාමි විය. හීංහාමිට පිරිමි දරුවන් නොසිටි අතර අප්පුරාලට බද්දෙ රාල හා කිරිබන්ඩා ලෙස දරුවන් දෙදෙනෙකු විය. 1850 ආසන්න වසරකදී අප්පුරාල මියගිය අතර බද්දෙරාල විසින් තම මවගෙන් රජයට බදුගෙවන්න යයි ඉඩම් ඔප්පු රැගෙන ගොස් ඒවා උගස්කොට සූදු කෙලහ. කිරිබණ්ඩාගෙ දරුවන් ලෙස සුදුබණ්ඩා, හීං බණ්ඩා, සිරිබද්දන, අප්පුහාම්, සුදුඅප්පො සහ මුතුබණ්ඩා විය. මෙහි අප්පුහාමි යනු දිනපොත ලියපු ආතා ම වේ. මෙම පිරිස පදිංචි නිවෙස එකල මැද උලුගෙදර ලෙස හුදින්විය. අද වුවද එම ස්ථානයේ ඇති නිවසට ගම්වැසියන් හදුන්වන්නේ උලුගෙදර ලෙසයි.

 

 

දැන් බලනවා

We have 12 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

IMGP0928.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය