පැරණි ලිපි ලේඛන

අපේ ගමේ පැරණි ලිපි ලේඛණ

අලවතුගොඩ ග්‍රාමය වෙනුවෙන් නිමවුන මෙම වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරපු දවස්වල (2005) ආර්. ඇම්. නන්දසිරි මහත්මයා එහෙම නැත්තම් නන්දෙ මාමා මට කතා කරලා ලිපි වගයක් පෙන්නල කිවුවා මෙන්න මේවත් ඔය වෙබ් අඩවියට දාපං කියලා. ඒ දවස් වල ඔය ලිපි ටික ස්කෑන් කරන්න විදිහක් තිබුනෙ නෑ. පොඩි උත්සාහයක් දාරලා ටිකක් විතර ස්කෑන් කරගත්තා. අන්න ඒ ලිපි ටික තමයි මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නේ.

දැන් බලනවා

We have 31 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01243.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය