අභය දාන සංගමය

බෝගහකුඹුර අලවතුගොඩ අභය දාන සංගමය පොදු පුන්‍ය කටයුතු සදහා බිහිවූ සංගමයකි. මෙම සංගමය 2009 වසරේ දී බෝගහකුඹුර තැන්නකුඹුර ප්‍රදේශයේ පදිංචි ජයරත්න මහත‍ා සහ පියදාස මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ඇරඹුන පුන්‍ය කටයුතු වෙනුවෙන් ආරම්භ විය. අද වනවිට විශාල සමාජ සේවාවන් රැසක් මෙම සමිතිය මගින් සිදුකරනු ලබයි.

මෙම සංගමයේ සභාපති ධූරය ජී රාමනායක මහත්මා සහ ලේකම් ධූරය මු බ රත්නායක මහතා විසින් සිදුකරනු ලබන අතර ආර් ඇම් ගුණතිලක, ජයරත්ත, පියදාස සහ තවත් බොහෝ දෙනා මෙහි කටයුතු සිදු කරනු ලබයි.

මෙම සංගමය මගින් කල වැඩසටහන් කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

  • 2009 පොසොන් - මරණයට කැපවූ ගවයන් නිදහස් කිරීම
  • 2010 පොසොන් - මරණයට කැපවූ ගවයන් නිදහස් කිරීම
  • 2011 පොසොන් - මරණයට කැපවූ ගවයන් නිදහස් කිරීම
  • 2012 පොසොන් - මරණයට කැපවූ ගවයන් නිදහස් කිරීම
  • 2013 පොසොන් - ලේ දන්දීමේ පිංකම
  • 2014 පොසොන් - ලේ දන්දීමේ පිංකම
  • 2015 පොසොන් - ලේ දන්දීමේ පිංකම
  • 2016 පොසොන් - ලේ දන්දීමේ පිංකම

 

මෙම සංගමයේ ඉදිරි කටයුතු හා සමබන්ධ වීම සදහා ලිපිනය,

අභයදාන සංගමය
අංක 100/1
වැලිමඩ පාර
බෝගහකුඹුර

දැන් බලනවා

We have 9 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

IMGP0922.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය