අලවතුගොඩ විශාඛා කුලගන සමිතිය

අලවතුගොඩ ග්‍රාමයේ මරණාධාර සමිතියට සමගාමීව බවලත් උදවිය ඒකරාශී වන ප්‍රධානතම සමිතිය වන්නේ කුළගන සමිතියයි. කුලගන සමිතියේ ප්‍රධානතම අරමුණ ගමෙහි සිදුවන සහ ගමේ කෙනෙකුගේ ඥාතියෙකුගේ අවමංගල්‍යක් වෙනුවෙන් උදවු උපකාර සිදුකිරීමයි. මීට අමතරව ගමේ පොදු කටයුතුවලදී කාන්තා පාර්ශවයෙන් සිදුවිය යුතු දේ සොයාබැලීම, ගමේ පොදු යහපත වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම, ආර්ථිය වශයෙන් දුෂ්කර පවුල් සදහා ක්ෂණික ණය පහසුකම් ලබාදීම යනාදිය විශාඛා කුලගන සමිතිය මගින් සිදු කෙරෙන කාර්‍යයන් වේ.

මසකට වරක් සභා වාරය පවත්වනු ලබන අතර එම සභාවේ කටයුතු සාමාන්‍ය සමිතියක ආකාරයෙන් සිදුකෙරේ. මාසික සභා වාරය අලවතුගොඩ ප්‍රජා ශාලාව තුල සිදුකරයි. 

දැන් බලනවා

We have 9 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC01243.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය