ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල

අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාමයේ සෑම ඉරු දිනකම පවත්වනු ලබන දහම් පාසල ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල ලෙස හදුන්වනු ලැබේ. මෙම දහම් පාසල ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද දහම් පාසල ලෙසින් හදුන්වන්නේ අලවතුගොඩ ශ්‍රී විජයවර්ධනාරාම විහාරස්ථානය ආරම්භ කල පණ්ඩිත ඌවේ ශ්‍රී පඤ්ඤානන්ද හිමියන්ට ගෞවරවයක් වශයෙනි.

වසර කිහිපයකට පෙර සිටි දහම් පාසල් ආචාර්ය මණ්ඩලය

දැනට මෙම දහම් පාසලේ සිසුන් 150ක් පමණ අධ්‍යාපනය ලබන අතර 15ක පමණ ගුරු මණ්ඩලයකින් මෙය සමන්විත වේ. මෙම දහම් පාසලේ භාරකාරත්වය පූජ්‍ය වැවතැන්න විමලානන්ද හිමියන් විසින් සිදුකරනු ලබයි.

සෑම වසරකම දෙසැම්බර් මාසය තුල වාර්ෂික තෑගි ප්‍රධානෝත්සවය පවත්වනු ලබයි.

දැන් බලනවා

We have 9 guests and no members online

අපේ FACEBOOK පිටුව

ඇස ගිය තැන්

DSC00853.jpg

බෝකොටුව

අපේ FACEBOOK සමූහය

අලවතුගොඩ ගමට හිතැති ඔබ අප සම්බන්ධ කරන අපේම ‍FACEBOOK සමූහය